Rozpoznání sebe sama, krize středního věku a deprese může vyléčit řízený koučink

Všichni prožíváme rozmanité strachy. Jsou to třeba strachy o své blízké, spadá sem strach o zdravotní stav, zkušenost s vážnou nemocí, nevysvětlitelné deprese, ovšem také krize středního věku. Tyto stavy jsou mnohdy medikovány, chodí pro rady k psychologům, stávají se závislí, vzdalují se realitě, jsou vzteklí, nejsou milí, někdy se i sebepoškozují. A to většinou nekončí dobře. Máme východisko, jež je postaveno na principu pochopení vlastní síly, sebepochopení, svých schopností, nakonec dochází k získání vlastní sebejistoty.

Optimální podmínky pro růst vlastního ega tvoří programy Moje síla. Jednotliví zájemci si při koučinku zvýší psychickou pohodu a zlepší fyzičku, díky které se stanou odolnější proti různým životním nástrahám, komplikacím osudu, přemůžou strachy, současně najdou způsob, jak být příjemný k okolí a současně se nedat využívat. Řízený koučink je zaměřen na objevení jedinečné osobnosti, jež zvládne dávání a přijímání, dovede se ponaučit z neúspěchu, nesloží se z krize středního věku, přestojí deprese, zbaví se závislostí, přitom neztratí nic ze své citlivosti, zažije si své touhy, sny a přání a hlavně se bude radovat z každého nového dne.

Řízený koučink programů Moje síla se zaměřuje na potřeby jednotlivých zájemců. Zmíněné Roční programy se zaměřují na zájemce, kdo se chtějí věnovat rozvoji vlastní síly systematicky a znatelného posunu dosáhnout již v krátkém časovém období. Lektorské průběžné programy primárně slouží k zorientování se v lekcích. V pobytových programech Moje síla jsou obsaženy intenzivní lektorské kurzy. Na individuálním růstu v souvislosti s osobními potřebami pracují koučink Moje síla a individuální programy.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Rozpoznání sebe sama, krize středního věku a deprese může vyléčit řízený koučink
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR