Podpora umělců v ČR a na Slovensku

Uměleckou činností se u nás zabývá velké množství lidí, ať už se jedná o malbu obrazů, kresbu, fotografování nebo další činnosti. Finanční podpora umění od státu ale není moc vysoká a mnoho začínajících nebo méně známých autorů tak nemá moc příležitostí, jak svoje díla prezentovat před veřejností a nemohou si dovolit platit drahou propagaci. Spousta autorů tak svoje díla veřejně nevystavuje a ostatní lidé nemají moc možností, jak se s jejich uměním setkat.

Je škoda, že mnoho velmi talentovaných a nadaných lidí tak svoje umění nijak neprezentuje a často jsou tak veřejnosti skryta i velmi zajímavá umělecká díla, která mají nepochybně vysokou hodnotu. Organizací, které se podporou umělců zabývají, ale mnoho není a navíc jejich možnosti jsou značně omezené. Spousta kvalitních autorů tak často své tvorby zanechá, i přesto, že mají velký talent a při dostatečné propagaci by o jejich díla mohl být velký zájem.

Umělecká díla se samozřejmě běžně vystavují v různých galeriích, výstavních síních, muzeích a dalších institucích. Do nich se ale nedostane každý a pro většinu umělců je velmi těžké najít místo, kde by jejich dílo byli ochotni vystavit. Další možností jsou např. vlastní webové stránky, ty ale mnohdy nemají velkou návštěvnost a většina lidí se o nich ani nedozví.

Jedním z nových projektů, které se na podporu umělců (a to nejen v České republice, ale i na Slovensku) zaměřují, je internetový portál GalerieObrazy.cz. Jedná se o unikátní portál, jenž umožňuje autorům uměleckých děl, aby mohli prezentovat svoje díla. Všichni autoři zde mají možnost bezplatné prezentace svých obrazů, kreseb nebo fotografií a mohou tak svá díla prostřednictvím internetu ukázat široké veřejnosti. Portál se navíc zaměřuje nejen na podporu samotných umělců, ale nabízí i informace o jednotlivých galeriích, přehledy aktuálních výstav či vernisáží a seznam uměleckých škol a dalších institucí.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Podpora umělců v ČR a na Slovensku
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: GalerieObrazy