Na čištění kanalizace se používají výkonné vozy a moderní technika

Pokrok nezastavíš! A to platí i v důležitých oborech, jako je čištění kanalizace, stok, stoupaček a potrubí. Firma Herčík a Kříž je vybavena 12 moderními vozy a další mechanizací, bez nichž by nebylo možné dosáhnout dokonalého vysátí odpadu z velkých hloubek a vzdáleností. Na jediný výjezd a s použitím jediné cisterny je vyřešena každá problematická situace v Praze nebo Středočeském kraji. Spolehlivé čisticí vozy Scania, Man, Renault, Avia a Iveco slouží více než 17 tisícům zákazníků. Vozidla s recyklační nástavbou se používají na čištění kalů, stok, kanalizací a potrubí velkých profilů. S pomocí menších vozů s tlakovou vodou a mechanickými pery se čistí potrubí os menšími rozměry a domovní odpady.

Kamerové systémy jsou nedílnou součástí výbavy pro čištění odpadů

Kamerové systémy dovedou zkontrolovat kanalizační potrubí a přípojky. V průběhu kamerové prohlídky se měří například velikosti trhlin, popisují závady, které se nahrávají na CD nosiče. Díky přesnému kamerovému zjišťování závad se čištění odpadů a další práce provádějí rychleji, přesněji a účinněji. Existují rovněž i frézy na kanalizaci a potrubí, které si poradí s prorostlými kořeny i ztvrdlým betonem. Řízené robotické frézy prolezou potrubí, rozdrtí i velmi tvrdé překážky, jež následně odplaví vodní tryska. Díky kameře se práce provádějí přesně. V případě nutnosti se potrubí opravuje bez výkopu nebo s výkopem, úsek se na závěr vyvložkuje.

Závadná, nebo naopak opravená, kanalizace se prověřuje zkouškou těsnosti

Nakolik je kanalizace kompaktní, potrubí nezávadné atd., se prověřuje takzvanou zkouškou těsnosti. Těsnost se testuje obvyklými metodami, jako je voda o volné hladině nebo stlačený vzduch, ale aplikují se i moderní způsoby – zkouška těsnosti řízená počítačem. V tom případě se zakresluje graf přímo do protokolu vyhodnocujícího výsledek zkoušky. Zákazník může průběh testu sledovat přímo v terénu na monitoru.

Bookmark this on Hatena Bookmark
Hatena Bookmark - Na čištění kanalizace se používají výkonné vozy a moderní technika
Share on Facebook
Post to Google Buzz
Bookmark this on Yahoo Bookmark
Bookmark this on Livedoor Clip
Share on FriendFeed

Autor: registracePR